El pla d’usos preservarà el caràcter comercial de Creu Coberta per evitar que esdevingui una zona lúdica

El pla d’usos del ‘Triangle’ delimitat pels carrers Sants i Creu Coberta, Tarragona i passeig de Sant Antoni limitarà el nombre de llicències d’establiments de pública concurrència. El text que ha elaborat el Districte i que està pendent de l’aprovació definitiva per part del Consell Plenari municipal, preveu potenciar el carrer Creu Coberta com a eix comercial el que comporta que abans d’atorgar llicències es tindran en compte criteris com la distància entre establiments o els radis de densitat. Segons fonts municipals es vol evitar que a Creu Coberta perdi pes l’activitat comercial i que es transformi en una zona lúdica.

En la major part del Triangle, que compren la meitat del barri d’Hostafrancs i part del barri de Sants, es limitaran les llicències aplicant criteris de trama urana, amplades de carrers, distàncies mínimes entre locals i densitats màximes.

Pel que fa a la zona concreta de la plaça d’Osca, el carrer de Riego i entorns, el pla d’usos preveu prohibir totalment l’obertura de nous locals de pública concurrència. Es tracta de la zona amb la densitat de locals més alta de tot l’àmbit.

Ara fa un any, el juliol de 2016, el consistori va suspendre l’atorgament de noves llicències d’activitats de concurrència pública a l’entorn de la plaça d’Osca. En aquell moment, dins del perímetre de gairebé 25 hectàrees delimitat pel passeig de Sant Antoni i els carrers de Tarragona, Creu Coberta i Sants hi havia una concentració de 18,90 establiments per cada 1.000 habitants, xifres similars a moltes zones de Gràcia o de Ciutat Vella.
Després de la suspensió de llicencies i d’elaborar un cens actualitzat d’establiments, el Districte va posar en marxa un procés de participació i ha acabat redactant el pla d’usos.

L’Associació de Veïns d’Hostafrancs ha discrepat obertament de la metodologia de participació impulsada pel govern del Districte i del fet que el Pla d’Usos només afecti una part del barri.

ÀUDIO DE LA NOTÍCIA