La reducció de l’atur a Hostafrancs s’estanca

El mes de març es va tancar amb un total de 773 veïns del barri d’Hostafrancs registrats com a persones sense feina a les oficines d’ocupació. Les dades, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, analitzades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelonademostren que el nivell de desocupació a Hostafrancs es manté quasi invariable des de fa mesos. El mes de febrer el nombre de persones sense feina registrades era de 774 i al mes de gener -encara amb els efectes laborals de la campanya comercial de Nadal i Reis- la xifra d’aturats era de 766.

Des que ha començat l’any, el pes que representa l’atur sobre els ciutadans d’Hostafrancs que tenen entre 16 i 64 anys no ha variat. Al barri hi ha 11.000 persones en aquesta franja d’edat i d’aquestes, el 7% consta oficialment com a desocupades. Aquesta proporció no ha canviat des del mes de desembre de l’any passat quan la xifra d’aturats representava el 7,1%.

En el conjunt de la ciutat de Barcelona el percentatge d’atur tampoc no ha variat des del mes de gener. Representa el 7,6% de tota la població que té entre 16 i 64 anys.